ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการจดจำใบหน้า

เทคโนโลยีนี้มีศักยภาพสำหรับการใช้งานหลายอย่างเช่นการเฝ้าระวังสายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ แม้ว่าแอปพลิเคชั่นปัจจุบันจะมุ่งเน้นไปที่ชิมแปนซี แต่ซอฟต์แวร์ที่ให้สามารถนำไปใช้กับสปีชีส์อื่น ๆ และช่วยผลักดันการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ในวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า ซอฟต์แวร์ของเราทั้งหมดเป็นโอเพ่นซอร์สสำหรับชุมชนการวิจัย

เราหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยให้นักวิจัยทั่วส่วนอื่น ๆ ของโลกใช้เทคนิคที่ทันสมัยกับชุดข้อมูลสัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา ในฐานะนักวิจัยด้านการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์เรารู้สึกพึงพอใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นวิธีการเหล่านี้ที่ใช้ในการแก้ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพที่แท้จริงและท้าทายด้วยวิกฤตความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้นและระบบนิเวศของโลกหลายแห่งที่ถูกคุกคามความสามารถในการติดตามชนิดและประชากรที่แตกต่างกันโดยใช้ระบบอัตโนมัติจะมีความสำคัญต่อความพยายามอนุรักษ์รวมถึงการวิจัยพฤติกรรมสัตว์ ความร่วมมือแบบสหวิทยาการเช่นนี้มีศักยภาพมหาศาลที่จะสร้างผลกระทบโดยการค้นหาวิธีแก้ปัญหาแบบใหม่สำหรับปัญหาเก่าและการถามคำถามทางชีววิทยาซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำได้ในวงกว้าง